HYDRO-X

sub.png
hydro-x.jpg
Este produsul nostru clasic conţinând toţi compuşii organici şi anorganici, nevolatili ce caracterizează procedeul Hydro-X. Prin utilizare, se generează abur pur 100% . Drept pentru care este certificat pentru industria alimentară.

Domeniul de utilizare

HYDRO-X se utilizează pentru condiţionarea chimică a apei de alimentare a cazanelor de abur în scopul obţinerii de abur pur şi în scopul protejării cazanelor de abur la coroziune şi depuneri. Hydro-X se utilizează la tratarea agentului termic din sistemele de termoficare în scopul protejării instalaţiilor la coroziune şi depuneri. Apa de alimentare poate fi apă demineralizată sau dedurizată.

Protecţia Mediului

Substanţele organice din componenta HYDRO-X sunt în totalitate bio-degradabile.

Manipulare

HYDRO-X este etichetat ca produs din categoria “C” – coroziv. Pe durata manipulării se vor utiliza mănuşi de protecţie, ochelari de protecţie, şi sort de protecţie. Dacă produsul intră în contact cu ochii, aceştia trebuie spălaţi intens cu apă. Se va cere asistenţă medicală. Mai multe informatii sunt prezentate în Fişa de Securitate.

Depozitare

HYDRO-X se păstreaza în recipiente etanşe. Produsul nu trebuie expus la ingheţ sau la soare.

Livrare

HYDRO-X este livrat in bidoane de plastic de 20 litri, în butoaie de 200 litri sau în recipienţi de 700 litri.


Produse pentru tratarea apei de cazan