HYDRO-COR 226

sub.png
226.jpg
Utilizând cele mai noi tehnologii HYDRO-X a intreprins o cercetare intensă în dezvoltarea acestui produs. Masurători “ on line “ au arătat o capacitate de stabilizare a durităţii până la 80 grade germane.

Aceasta înseamnă că ape de adaos cu duritate mare pot fi acum utilizate, fară a necesita o purjare intensă. HYDRO-COR 226 este un inhibitor al coroziunii , creând un mediu pe suprafeţele de metal care sunt astfel protejate la coroziunea acidă, dată de oxigen şi bioxidul de carbon. Este cel mai bun produs de pe piaţă.