Agricultură și horticultură

sub.png

Potabilizarea apei pentru oameni și animale, spălarea hainelor, curățarea sistemelor de prelucrare a laptelui, umidificarea ferme-lor de porcine precum și irigarea serelor  -  necesitățile de apă sunt multiple și de asemenea multe sunt și cerințele legate de calitatea apei. Prosperitate redusă pentru oameni, plante și animale, spălătorii și aplicații , precum și țevi și duze blocate sunt toate indicații tipice că apa nu este bună precum ar fi trebuit să fie.

Analizele apei

Analizele apei și cerițele de furnizare determină stabilirea soluției optime. Analizele de apă pot fi realizate de terțe firme sau în cadrul laboratorului nostru. Filtrarea mecanică sub presiune, dedurizarea și demineralizarea sunt cele mai utilizate metode de tratare în acest domeniu.

Investiții specifice

Larga gamă de produse EUROWATER dă posibilitatea combinării de instalații pentru realizarea unei investiții de răsunet. Design-nul modular, permite combinații particularizate fapt ce asi-gură soluții optime la costuri reduse care să acopere necesitățile dumneavoastră.

agricultura.png

Instalație de filtrare cu patru filtre pentru filtrarea apei de puț. Apa este utilizată la irigarea serelor.