Industria mecanică

sub.png

Companiile din industria mecanică au o multitudine de cerințe în tratarea apei : Apă de cazan, apă de spălare, apă de răcire, apă pentru umidificare, și  -  ca ceva special în acest domeniu industrial  - apă pentru amestecuri de emulsii necesare pentru prelucrările prin așchiere.


Apă demineralizată

Mulți din furnizorii de scule de tăiere recomandă sau prescriu utilizarea apei demineralizate. EUROWATER  este un expert în acest domeniu furnizând atât instalații cu rășini schimbătoare de ioni cât și instalații de osmoză inversă pentru proiecte din această industrie.


Mai puțină apă uzată la canal

Utilizarea apei demineralizate prezintă multe avantaje. Se asi-gură o mai bună răcire și libricare, o durată de viață mai lungă a sculelor și fluidelor de tăiere, minimizarea dezvoltării bacteriilor și a coroziunii, cât și costuri de protecția mediului mai reduse.

indusria-mecanica.png

Instalație de nanofiltrare cu o capacitate de 88 m³/h. Apa brută este apă de suprafață cu un conținut ridicat de substanțe organice. Apa tratată este utilizată ca apă de răcire și apă de proces în producția de  scule de tăiere.